ADVANCE LEGIONS - YOMIGAERU SHIREN NO SHIMA (J)(HYPERION)