COLOR BAKUSOU SENKI METAL WALKER GB - KOUTETSU NO YUUJOU (JAPAN)