CRAYON SHIN-CHAN 2 - ORA TO WANPAKU GOKKO DAZO (JAPAN)