DORAEMON NO STUDY BOY 1 - SHOU 1 KOKUGO KANJI (JAPAN)