DORAEMON NO STUDY BOY 4 - SHOU NI KOKUGO KANJI (JAPAN)